Materiały do pobrania:

 • Profesjonalizm

  Nasi konsultanci to wykwalifikowana kadra, znająca tajniki ubezpieczycieli, dzięki czemu jesteśmy w stanie dobrać wyjątkową ofertę.

 • Skuteczność

  Skuteczność wynika z profesjonalizmu. Dzięki szerokim kontaktom pomożemy Państwu przebrnąć przez zawiłe formalności.

 • Szybkość w działaniu

  Potrzebują Państwo natychmiastowej pomocy? Ekspresowej porady i ubezpieczenia dedykowanego dla Państwa indywidualnych potrzeb chwili.

Centrum Ubezpieczeń Dealerskich

Firma CUD Ubezpieczenia – Centrum Ubezpieczeń Dealerskich działa na polskim rynku od kilku lat. Oferuje profesjonalne usługi z zakresu ubezpieczeń. Z roku na rok zyskuje coraz większe grono usatysfakcjonowanych klientów.

W bogatej ofercie firmy znalazły się atrakcyjne pakiety ubezpieczeń. Współpraca z największymi ubezpieczycielami w kraju pozwala zaoferować wysokiej jakości usługi, które są indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości finansowych każdego klienta. W ofercie znalazły się m. in. ubezpieczenia komunikacyjne, podróży, dla firm, na życie oraz ubezpieczenia mieszkania i ubezpieczenia domu Zielona Góra.

CUD Ubezpieczenia to doskonałe rozwiązanie dla osób, które poszukują profesjonalnego i kompleksowego podejścia do potrzeb klienta oraz szybkości działania. Priorytetem firmy jest rzetelność, kompetentność oraz fachowa obsługa.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą firmy CUD Ubezpieczenia.

Informacja o dystrybutorze

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r.
o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486) niniejszym przekazuję następujące informacje:

I. CUD Ubezpieczenia Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski z siedzibą
w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 117A, 65-001 Zielona Góra jako Agent Ubezpieczeniowy, dalej jako ,,Agent”, wykonuje działalność agencyjną na rzecz:

 1. Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy
  Aleje Jerozolimskie 162;
 2. Generali T.U. S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B;
 3. PZU S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24;
 4. T.U. Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1;
 5. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1;
 6. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87;
 7. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy
  Inflancka 4a;
 8. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy
  Inflancka 4a;

Poza zakładami ubezpieczeniowymi wymienionym powyżej Agent nie prowadzi działalności na rzecz innych zakładów ubezpieczeń.

 1. Dane firmy Agenta Ubezpieczeniowego:

CUD Ubezpieczenia Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski,
z siedzibą w Zielonej Górze,
przy ul. Zjednoczenia 117A, 65-001 Zielona Góra.

Dane kontaktowe: (68) 324 96 80

Agent wykonuje działalność na terenie całej Polski.

Numer wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych: 11218866/A.

Rejestr jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Informacje na temat wpisu do rejestru można sprawdzić za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml Na wyświetlonym formularzu należy wypełnić co najmniej 2 pola zawierające dane agenta ubezpieczeniowego.

 1. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej Agent otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.
 1. Agent oraz Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniająco udostępniają Klientowi na każde jego żądanie:
 2. Dokument pełnomocnictwa;
 3. Dokument upoważniający do działania w imieniu Agenta albo Agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.

 

 1. Informacja o możliwości złożenia przez Klienta reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.
 2. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w CUD Ubezpieczenia Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski z siedzibą w Zielonej Górze,
  przy Zjednoczenia 117A, 65-001 Zielona Góra.
 3. Reklamacje, skargi lub zażalenia mogą być złożone w formie:
  1. pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy z dnia
   23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2017, poz.1481), na przykład pisząc na adres Zjednoczenia 117A, 65-001 Zielona Góra (adres tylko do korespondencji);
  2. ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod (68) 324 96 80, albo osobiście
   do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;
  3. elektronicznej – wysyłając e-mail na adres ubezpieczenia@cudubezpieczenia.pl
 4. Reklamacje uregulowane są w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2017, poz. 2270) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486).
 5. CUD Ubezpieczenia Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
 6. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r.
  o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla
  CUD Ubezpieczenia Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski
  do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
 7. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy Ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich
  i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
 8. W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę
  za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (U.UE.L.2013.165.1) – adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z CUD Ubezpieczenia Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski to: ubezpieczenia@cudubezpieczenia.pl