cud ubezpieczenia

O nas

Centrum Ubezpieczeń Dealerskich

Firma CUD Ubezpieczenia – Centrum Ubezpieczeń Dealerskich działa na polskim rynku od kilku lat. Oferuje profesjonalne usługi z zakresu ubezpieczeń. Z roku na rok zyskuje coraz większe grono usatysfakcjonowanych klientów.

W bogatej ofercie firmy znalazły się atrakcyjne pakiety ubezpieczeń. Współpraca z największymi ubezpieczycielami w kraju pozwala zaoferować wysokiej jakości usługi, które są indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości finansowych każdego klienta. W ofercie znalazły się m. in. ubezpieczenia komunikacyjne, podróży, dla firm, na życie oraz ubezpieczenia mieszkania i ubezpieczenia domu Zielona Góra.

CUD Ubezpieczenia to doskonałe rozwiązanie dla osób, które poszukują profesjonalnego i kompleksowego podejścia do potrzeb klienta oraz szybkości działania. Priorytetem firmy jest rzetelność, kompetentność oraz fachowa obsługa.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą firmy CUD Ubezpieczenia.

Profesjonalizm

Nasi konsultanci to wykwalifikowana kadra, znająca tajniki ubezpieczycieli, dzięki czemu jesteśmy w stanie dobrać wyjątkową ofertę.

Skuteczność

Skuteczność wynika z profesjonalizmu. Dzięki szerokim kontaktom pomożemy Państwu przebrnąć przez zawiłe formalności.

Szybkość w działaniu

Potrzebują Państwo natychmiastowej pomocy? Ekspresowej porady i ubezpieczenia dedykowanego dla Państwa indywidualnych potrzeb chwili.

 

INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r.
o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486) niniejszym przekazuję następujące informacje:

I. CUD Ubezpieczenia Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski z siedzibą
w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 117A, 65-001 Zielona Góra jako Agent Ubezpieczeniowy, dalej jako ,,Agent”, wykonuje działalność agencyjną na rzecz:

 1. Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy
  Aleje Jerozolimskie 162;
 2. Generali T.U. S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B;
 3. PZU S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24;
 4. T.U. Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1;
 5. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1;
 6. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87;
 7. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy
  Inflancka 4a;
 8. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy
  Inflancka 4a;

Poza zakładami ubezpieczeniowymi wymienionym powyżej Agent nie prowadzi działalności na rzecz innych zakładów ubezpieczeń.

 1. Dane firmy Agenta Ubezpieczeniowego:

CUD Ubezpieczenia Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski,
z siedzibą w Zielonej Górze,
 przy ul. Zjednoczenia 117A, 65-001 Zielona Góra.

Dane kontaktowe: (68) 324 96 80

Agent wykonuje działalność na terenie całej Polski.

Numer wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych: 11218866/A.

Rejestr jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Informacje na temat wpisu do rejestru można sprawdzić za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml Na wyświetlonym formularzu należy wypełnić co najmniej 2 pola zawierające dane agenta ubezpieczeniowego.

 1. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej Agent otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.
 1. Agent oraz Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniająco udostępniają Klientowi na każde jego żądanie:
 2. Dokument pełnomocnictwa;
 3. Dokument upoważniający do działania w imieniu Agenta albo Agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.

 

 1. Informacja o możliwości złożenia przez Klienta reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.
 2. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w CUD Ubezpieczenia Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski z siedzibą w Zielonej Górze,
  przy Zjednoczenia 117A, 65-001 Zielona Góra.
 3. Reklamacje, skargi lub zażalenia mogą być złożone w formie:
  1. pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy z dnia
   23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2017, poz.1481), na przykład pisząc na adres Zjednoczenia 117A, 65-001 Zielona Góra (adres tylko do korespondencji);
  2. ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod (68) 324 96 80, albo osobiście
   do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;
  3. elektronicznej – wysyłając e-mail na adres ubezpieczenia@cudubezpieczenia.pl
 4. Reklamacje uregulowane są w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2017, poz. 2270) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486).
 5. CUD Ubezpieczenia Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
 6. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r.
  o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla
  CUD Ubezpieczenia Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski
  do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
 7. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy Ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich
  i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
 8. W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę
  za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (U.UE.L.2013.165.1) – adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z CUD Ubezpieczenia Centrum Ubezpieczeń Dealerskich Waldemar Fiałkowski to: ubezpieczenia@cudubezpieczenia.pl

Materiały do pobrania:

cud ubezpieczenia
CUD Ubezpieczenia

ul. Zjednoczenia 117a
Zielona Góra
Call Now Button